Uzbek tilida Uy joy turar majmualar

Uzbek tilida Toshkentdagi  yangi qurilivotgan majmualar