Ипотека - карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар
06.02.2018

Ипотека - карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар

Ипотека -  карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар

Ипотека кредити расмийлаштириш учун жисмоний шахслар томонидан такдим этилиши лозим булган хужжатлар Карз олувчи томонидан такдим килинадиган хужжатлар куйидагилар:

1. Ариза;

2. Карз олувчининг паспорт асли ва нусхаси;

3. Яшаш жойидан оила таркиби курсатилган маълумотнома (МФЙдан);

4. Карз олувчининг иш жойидан лавозими курсатилган маълумотнома;

5. Карз олувчининг иш жойидан корхонанинг СТИР (ИНН) си курсатилган охирги 12-ойлик даромадлари тугрисида маълумотнома;

6. Жамгариб бориладиган нафака дафтарчасининг (ИНПС) Халк банкидан тасдикланган нусхаси;

7. Солик туловчининг идентификацион раками тугрисидаги маълумотномадан (ИНН) нусха;

8. 25 фоиздан кам булмаган микдорда дастлабки бадал;

9. Курилиш ташкилоти билан тузилган олди-сотди шартномаси ва хужжатлар туплами (Устав, Гувохнома, Уй курилишига хоким карори);

10. Сотиб олинаётган хонадоннинг кадастр хужжатларидан нусха, Сотувчининг паспорт нусхаси;

11. Ер тузилиш ва кучмас мулк кадастр хизматидан 18-сонли маълумотнома;

12. Мустакил бахоловчи томонидан;

Кредит ёш оила аъзосига расмийлаштириладиган булса кушимча:

1. Никох тузиланлиги тугрисида гувохноманинг нотариал тасдикланган нусхаси;

2. ФХДЁ идорасидан никох биринчи марта кайд этилгани тугрисида маълумотнома;

3. Карз олувчининг турмуш ортогининг паспорт ва нусхаси;

Кафил/кушимча кариздор томонидан такдим килинадиган хужжатлар руйхати:

1. Кафилнинг паспорт нусхаси;

2. Кафилнинг оила таркиби курсатилган МФЙ маълумотнома;

3. Кафилнинг иш жойидан лавозими курсатилагн маълумотнома;

4. Кафилнинг иш жойидан корхонанинг СТИР (ИНН) си курсатилган охирги 12-ойлик даромадлари тугрисида маълумотнома;

5. Нафака дафтарчасининг (ИНПС) Халк банкидан тасдикланган нусхаси;

6. Солик туловчининг идентификацион раками тугрисидаги маълумотнома (ИНН) нусха;

 

Такдим килинган лозим булган хужжатлар ушбу руйхат билан чегараланмаган булиб зарурият тугилганда кредит хужжатларини расмийлаштирилишни назорат килиш булимии ходимлари бошка хужжатларни талаб килиш хукукига эгадир

08.02.2021
Новые правила по выдаче ипотеки
05.01.2021
Yangi uyda kvartira sotib olishda 5 ta xato
Qanday qilib yangi binoda kvartira tanlashda xato qilmaslik kerak Sizga xaridorlar yangi binolarda kvartiralarni tanlashda yo'l qo'yadigan eng keng tarqalgan xatolar haqida gapirib beramiz